Progi punktowe po I etapie XI OIG

Na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej  Gimnazjalistów w dniu 24.01.2017 ustalono progi punktowe XI edycji olimpiady.
Wynoszą one jak niżej:
 

dla zawodów indywidualnych – 309 pkt.

dla zawodów drużynowych – 3 (600) pkt. 

Oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników do dnia 15.02.2017r.

Przypominamy, że zawody II etapu odbywają się w dniu 18 marca br.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.oig.edu.pl

Jesteśmy tu po to, aby pomagać innym.

Nagranie wykładu wyjaśniającego idee wolontariatu powstało podczas obozu dla wolontariuszy realizowanego przez Stowarzyszenie Talent w ramach projektu „Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Konkurs na projekty Międzyszkolnych Inicjatyw Wolontariackich

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju” jest konkurs na projekty Międzyszkolnych Inicjatyw Wolontariackich.

Wolontariusze działający w ramach Klubów Wolontariatu przysłali projekty inicjatyw wolontariackich, które chcieliby podjąć już po zakończeniu projektu. Zachęcamy do zapoznania się z pracami konkursowymi, które zawierają mnóstwo ciekawych pomysłów i inspiracji…

(więcej…)

Działania w Klubach

W ramach realizacji projektu „Wolontariat ponad barierami działam dla dobra innych i własnego rozwoju” powstało 40 Klubów Wolontariatu zlokalizowanych w 40 szkołach z różnych regionów Polski. Wolontariusze pod pieką nauczycieli biorących udział w projekcie przeprowadzili cykl 8 zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych (głównie matematyka i informatyka).

W ramach działań Klubu odbyły się także spotkania integracyjne, spotkania wymiany dobrych praktyk oraz spotkania upowszechniające.

(więcej…)

Konsultacje

Jednym z elementów projektu, które wspierają wolontariuszy-instruktorów podczas realizacji zajęć były warsztaty rozwojowe, realizowane podczas obozu we Władysławowie.
Dodatkowym elementem wzmacniającym ten aspekt jest seria konsultacji, których będą udzielać trenerki prowadzące zajęcia z młodzieżą – Pani Marta Sadowska i Pani Magdalena Wojtenko.
Konsultacje mają na celu omówienie z trenerkami planów i pomysłów na najbliższe działania oraz ewentualnych obaw z nimi związanych, a także przygotowanie zapasowych rozwiązań. Podczas tych spotkań (mailowych, telefonicznych, na skype) można będzie także omawiać bieżące kwestie, przemyślenia, kłopoty i wyzwania. Trenerzy są gotowi do wspierania uczestników w zakresie kompetencji miękkich (komunikacja, asertywność, radzenie sobie w stresujących sytuacjach, umiejętność przekazywania wiedzy), ale również w przypadku innych trudności wynikających z kontaktów z odbiorcami projektu lub innymi jego interesariuszami…

(więcej…)