Jesteśmy tu po to, aby pomagać innym.

Nagranie wykładu wyjaśniającego idee wolontariatu powstało podczas obozu dla wolontariuszy realizowanego przez Stowarzyszenie Talent w ramach projektu „Wolontariat ponad barierami. Działam dla dobra innych i własnego rozwoju” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.