Projekty

Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu przedsięwzięć w obszarze społeczeństwa obywatelskiego jest partnerstwo. W naszych działaniach współpracujemy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowymi i oświatowymi a także z sektorem biznesu. Stowarzyszenie TALENT jest sprawdzonym partnerem takich instytucji jak Kancelaria Prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Miasto Gdynia czy Miasto Gdańsk. Wsparcie naukowe w realizacji projektów zapewnia współpraca z uczelniami wyższymi min. Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Wyższą Szkołą Biznesu – NLU w Nowym Sączu.Budujemy również ogólnopolską sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.Najważniejsze nasze projekty realizowane w ramach partnerstwa publicznego to:

2018
     
     
2017
     
     
2016
     
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowanie zadania cyklicznie od 2006 roku; powołana przez MEN w ramach projektu systemowego Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym współfinansowanym przez EFS. Obecnie realizacja edycji 2014-2016 we współpracy z MEN.
http://oig.edu.pl/
Młoda Informatyczna Gdynia Urząd Miasta Gdynia organizacja kół naukowych i obozów dla młodzieży uczącej się w gdyńskich gimnazjach i liceach (realizowanie zadania od 2010 roku)
https://talent.edu.pl/warsztaty-i-kola-naukowe/
2015
Ogólnopolska Akademia Programowania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowanie koncepcji nauczania i integracji wiedzy, zasobów oraz środowiska informatycznego w Polsce, organizacja warsztatów dla nauczycieli, obozów naukowych, ponad 200 cykli zajęć pozalekcyjnych i ogólnopolskiej konferencji
http://programuj.edu.pl/
Powiedz TAK dla TIK Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej inspirowanie dziewcząt do rozwoju zawodowego w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych, organizacja spotkań z inspirującymi kobietami, które swoje życie zawodowe lub naukowe związały z informatyką, zajęć informatycznych z elementami programowania oraz warsztatów rozwojowych
http://takdlatik.pl/
Programowanie ponad granicami MEN budowanie trwałej, opartej na wzajemnych zainteresowaniach informatycznych współpracy między młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną z Polski i Ukrainy, zainspirowanie młodzieży do nauki informatyki jako dziedziny przyszłości, zapewniającej rozwój zawodowy
https://talent.edu.pl/blog/kategoria/programowanie-ponad-granicami/
Sztafeta Zdolnych Informatyków MEN realizacja konkursu rekrutacyjnego, przeprowadzenie obozu naukowego, udział najlepszych uczestników obozu w IX Junior Balkan Olympiad in Informatics, opracowane zadań do treningu przed II etapem X OIG
https://talent.edu.pl/blog/kategoria/sztafeta-zdolnych-informatykow/
2014
Akademia Programowania MAiC opracowanie nowatorskiej koncepcji nauczania informatyki i programowania, przeprowadzanie warsztatów metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli informatyki z całej Polski, zajęć pozalekcyjnych w 32 Strefach z programowania dla młodzieży
K0dowan13 to Wyzwan13 MEN organizacja konkursu oraz obozu naukowego w ramach zadania „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”
2013
Programowanie na start! MAiC realizacja zajęć pozalekcyjnych z programowania w 25 szkołach dla ponad 500 uczestników
Łowcy Informatycznych Talentów MEN organizacja obozu informatycznego dla dzieci i młodzieży; wyjazd uczestników na konkurs międzynarodowy Creative Baltie 2013
2012
Talent-Technologia-Tolerancja MEN realizacja cyklu zajęć z programowania i informatyki dla uczniów w sześciu województwach
Na tropie informatycznych geniuszy MEN organizacja ogólnopolskiego obozu naukowego dla dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwojem w zakresie informatyki
SzlaQ MennonITów Muzeum Historii Polski organizacja wycieczek słynnym szlakiem żuławskich Mennonitów i stworzenie przez uczestników strony internetowej
Pomorze Algorytmów

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego realizacja internetowego konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
2011
Informatyka dla Młodych Pomorzan Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zwiększanie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. pomorskiego programowaniem i informatyką
Gdynia Informatics Cup Urząd Miasta Gdynia organizacja ogólnopolskich zawodów o puchar Prezydenta Gdyni (zadanie realizowane od 2008 roku)
XVIII Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej MEN, Urząd Miasta Gdynia

 

organizacja zawodów konkursowych

 

2010
Pomorska Liga Przyrodnicza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zwiększanie zainteresowania uczniów szkół gimnazjalnych z woj. pomorskiego naukami ścisłymi.
Zintegrowane podejście do kształcenia młodych talentów MEN

 

wspieranie indywidualnego i społecznego rozwoju uczniów utalentowanych informatycznie i matematycznie, organizacja warsztatów dla rodziców i nauczycieli
Szlifowanie informatycznych talentów MEN organizacja ogólnopolskiego obozu dla młodzieży wybitnie uzdolnionej informatycznie
2009
Zostań mistrzem programowania! MEN organizacja cyklicznych ogólnopolskich obozów naukowych dla młodzieży i nauczycieli informatyki (zadanie realizowane od 2008 roku)
2008
Nie zmarnuj talentu Urząd Miasta Gdańsk realizacja cyklu zajęć pozalekcyjnych kształcący przyszłych mi­strzów informatyki wśród trójmiejskiej młodzieży
XVI Bałtycka Olimpiada Informatyczna MEN, Urząd Miasta Gdynia organizacja międzynarodowego turnieju informatycznego
2007
Zostań w Polsce! Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizacja projektu edukacji obywatelskiej młodzieży uzdolnionej informatycznie
Informatyka specjalnością młodych Polaków MEN organizacja ogólnopolskich warsztatów dla nauczycieli informatyki

Z podejmowanych zobowiązań wywiązujemy się rzetelnie. Zapewniamy wysoki poziom realizacji powierzonych zadań. Do projektów wnosimy kreatywną myśl koncepcyjną.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.