Zadania z IX JBOI 2015

Publikujemy zadania, które rozwiązywała reprezentacja Polski podczas IX Junior Balkan Olympiad in Informatics. Udział w zawodach finansowany był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu Sztafeta Zdolnych Informatyków.
(więcej…)

Wyniki rekrutacji na obóz informatyczny w ramach projektu Sztafeta Zdolnych Informatyków finansowanego ze środków MEN

Osoby zakwalifikowane dokonują rejestracji poprzez stronę https://zadania.oig.edu.pl/OIG/camps do dnia 18 września 2015 r. do g. 10:00. Brak rejestracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w obozie informatycznym. W takiej sytuacji zaproszeni zostaną uczestnicy znajdujący się na liście rezerwowej.
(więcej…)

Sztafeta Zdolnych Informatyków – Obóz Informatyczny

Zacznij jesień aktywnie i weź udział w Sztafecie!

W ramach projektu Sztafeta Zdolnych Informatyków po raz kolejny na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 27.09 – 2.10.2015 organizujemy obóz informatyczny we Władysławowie.

Rozwiązuj zadania dostępne na http://sio.barzowski.com/contest/ (zgodnie z Regulaminem)

(więcej…)

Sztafeta Zdolnych Informatyków – Regulamin (zasady) konkursu

1. Organizatorem konkursu Sztafeta Zdolnych Informatyków (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem). Rundy kwalifikacyjne na obóz organizowany w dniach od 27.09.2015r. do 02.10.2015r. we Władysławowie w ramach projektu Sztafeta Zdolnych Informatyków finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – Zadanie Publiczne pn.: Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom.

(więcej…)

Macedońska Sztafeta

Zasady konkursu rekrutacyjnego

1. Organizatorem konkursu Macedońska Sztafeta (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem). Konkurs związany jest z wyjazdem organizowanym w dniach od 12.09.2015r. do 21.09.2015r. do Macedonii do miejscowości Ohrid (pobyt w Macedonii w dniach 14-19.09.2015) w ramach projektu Sztafeta Zdolnych Informatyków finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – Zadanie Publiczne pn.: Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom.

(więcej…)