Ryszard Szubartowski

Nauczyciel z pasją

Współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Talent jest Ryszard Szubartowski. Urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Kraśniku w województwie lubelskim, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Absolwent wydziału cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie a następnie pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rezygnuje z aktywności naukowej i poświęca się pracy z młodzieżą w renomowanych liceach i gimnazjach Trójmiasta (w tym w III L.O. im. Marynarki Wojennej w Gdyni). Jest nauczycielem informatyki i trenerem kadry uzdolnionych informatycznie uczniów, którzy rok rocznie odnoszą sukcesy na olimpiadach i konkursach w kraju i za granicą. W ten sposób realizuje swoje najgłębsze marzenia i pasje, ponieważ – jak twierdzi – nauczycielem chciał być już we wczesnym dzieciństwie.

 

Metoda Szubartowskiego

15 W wypracowanej przez lata doświadczeń metodzie dydaktycznej Szubartowski kładzie nacisk na działanie i przeżywanie. Poznawanie zarówno prostych, jak złożonych zagadnień informatycznych dokonuje się poprzez operacje na obiektach bliskich codziennemu doświadczeniu uczniów. Dochodzą oni do rozumienia skomplikowanych procesów niejako mimochodem, często nie zdając sobie z tego sprawy. W pracy kształceniowej Szubartowski duże znaczenie przywiązuje do podświadomości. Twierdzi, że dla jej uruchomienia potrzeba jasno wytyczonego celu, precyzyjnego wyobrażenia na temat efektu końcowego a także działania metodą prób i błędów. Jedną z podstaw sukcesu stanowi też wielobodźcowe oddziaływanie na wyobraźnię.

Osiągnięcia

Dotychczasowe osiągnięcia pedagogiczne Ryszarda Szubartowskiego – sukcesy jego uczniów na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej – udowodniły, że wśród polskiej młodzieży pojawiają się talenty rangi światowej. W latach 1999-2006 Szubartowski wprowadził łącznie 60 uczniów do etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej z czego 21 wróciło z tytułem zwycięzców, zdobywając 6 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych medali a także 3 puchary Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (na 4 przyznane do tej pory). 15 uczniów Szubartowskiego reprezentowało nasz kraj w międzynarodowych olimpiadach informatycznych. Zdobyli tam łącznie 30 medali, z czego aż 17 złotych! (stan na 22.08.06) Można bez przesady stwierdzić, że kształcą się u niego prawdziwi geniusze programowania. Jednakże sam Mistrz niechętnie mówi o swoich sukcesach, przypisując je przede wszystkim inteligencji i pracy swoich uczniów.

Pedagog bez chorobliwych ambicji

Wzorem wychowawcy jest dla niego Janusz Korczak. Osoby, które go inspirują to Albert Einstein, Thomas Edison, Henry Ford. Zawsze nosi przy sobie książkę Naśladowanie Chrystusa, która – jak twierdzi – pozwala mu podejść z dystansem do wielu spraw zawodowych i życiowych. Czyta dużo książek psychologicznych, z których dowiaduje się jak lepiej rozumieć uczniów.”Wielki Szu” – jak mówią o nim uczniowie – stara się nie wiązać zbytnio ze swoimi wychowankami. Wie, że oni „przychodzą i odchodzą”. Nie ingeruje też zbytnio w ich indywidualną drogę rozwoju. Stoi z boku, obserwuje. Uważa się bardziej za świadka ich wzrastania, niż za tego, który kieruje i przewodzi. Stara się wzbudzić w uczniach wewnętrzną siłę i motywację do zdobywania osiągnięć. Czuwa, roztacza pieczę ale niczego nie narzuca. Na pytanie dlaczego to robi, odpowiada: „Mam taką misję”.

Osiągnął mistrzostwo budzące szacunek i podziw

W piśmie skierowanym do Ryszarda Szubartowskiego z dnia 24 lutego 2006 roku, Kazimierz Marcinkiewicz, ówczesny Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej napisał:

Dzieląc się z uczniami swoją wiedzą, wzbudził w nich Pan zamiłowanie do uprawianej przez siebie dyscypliny naukowej i chęć uczenia się, zyskał autorytet zawodowy, który potwierdziły osiągnięcia uczniów w międzynarodowych oraz ogólnopolskich olimpiadach i konkursach naukowych. Dzięki Panu i wraz z Panem młodzi ludzie pracowali ambitnie, wielokrotnie i na wielu etapach poddawali próbie siły swego intelektu oraz ducha, by w końcu odczuć radość zwycięstwa. Osiągnął Pan w pracy mistrzostwo budzące szacunek i podziw.

Szacunek i podziw w świecie budzi polska informatyka. W lutym 2006 roku, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, współtwórca i długoletni prezes firmy Microsoft: Bill Gates roztaczał przed polskimi elitami informatycznymi dalekosiężne wizje współpracy. Wśród zaproszonych gości nieprzypadkowo znalazł się Ryszard Szubartowski. Nikt bowiem dziś nie ma już wątpliwości, że 15 pomyślność społeczeństw zależy od ich zdolności do wytworzenia i spożytkowania wiedzy. Nigdy nie wygaśnie zapotrzebowanie na młodych, błyskotliwych i żądnych nowych wyzwań informatyków; potrafiących z zaangażowaniem tworzyć przyszłość własnego narodu i globalnego społeczeństwa. Takich ludzi kształci skromny i do bólu uczciwy nauczyciel z Gdyni; odkrywca i promotor TALENTuW, których potrzebuje współczesny świat.