Progi punktowe po I etapie XI OIG

Na posiedzeniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej  Gimnazjalistów w dniu 24.01.2017 ustalono progi punktowe XI edycji olimpiady.
Wynoszą one jak niżej:
 

dla zawodów indywidualnych – 309 pkt.

dla zawodów drużynowych – 3 (600) pkt. 

Oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników do dnia 15.02.2017r.

Przypominamy, że zawody II etapu odbywają się w dniu 18 marca br.

Prosimy o regularne śledzenie komunikatów na stronie www.oig.edu.pl