Działania w Klubach

W ramach realizacji projektu „Wolontariat ponad barierami działam dla dobra innych i własnego rozwoju” powstało 40 Klubów Wolontariatu zlokalizowanych w 40 szkołach z różnych regionów Polski. Wolontariusze pod pieką nauczycieli biorących udział w projekcie przeprowadzili cykl 8 zajęć pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych (głównie matematyka i informatyka).

W ramach działań Klubu odbyły się także spotkania integracyjne, spotkania wymiany dobrych praktyk oraz spotkania upowszechniające.