Konsultacje

Jednym z elementów projektu, które wspierają wolontariuszy-instruktorów podczas realizacji zajęć były warsztaty rozwojowe, realizowane podczas obozu we Władysławowie.
Dodatkowym elementem wzmacniającym ten aspekt jest seria konsultacji, których będą udzielać trenerki prowadzące zajęcia z młodzieżą – Pani Marta Sadowska i Pani Magdalena Wojtenko.
Konsultacje mają na celu omówienie z trenerkami planów i pomysłów na najbliższe działania oraz ewentualnych obaw z nimi związanych, a także przygotowanie zapasowych rozwiązań. Podczas tych spotkań (mailowych, telefonicznych, na skype) można będzie także omawiać bieżące kwestie, przemyślenia, kłopoty i wyzwania. Trenerzy są gotowi do wspierania uczestników w zakresie kompetencji miękkich (komunikacja, asertywność, radzenie sobie w stresujących sytuacjach, umiejętność przekazywania wiedzy), ale również w przypadku innych trudności wynikających z kontaktów z odbiorcami projektu lub innymi jego interesariuszami…

Zachęcamy do kontaktu także nauczycieli-opiekunów klubów wolontariatu, a także psychologów/pedagogów szkolnych.

Poniżej przedstawiamy godziny, w których obie Pani będą do dyspozycji celem udzielenia konsultacji:

8.11   godzina 9:00-11:00  – Pani Magdalena Wojtenko
8.11   godzina 20:00-22:00 – Pani Marta Sadowska
9.11   godzina 15:00-17:00 – Pani Marta Sadowska
10.11 godzina  18:30-20:30 – Pani Magdalena Wojtenko
15.11 godzina 9:00-11:00  – Pani Magdalena Wojtenko
15.11 godzina 20:00-22:00 – Pani Marta Sadowska
16.11 godzina 15:00-17:00 – Pani Marta Sadowska
17.11 godzina  18:30-20:30 – Pani Magdalena Wojtenko
22.11 godzina 20:00-22:00 – Pani Marta Sadowska
23.11 godzina 15:00-17:00 – Pani Marta Sadowska
24.11 godzina  18:30-20:30 – Pani Magdalena Wojtenko

Dodatkowo można w dniach trwania konsultacji tj. od 08.11 do 24.11 zadać pytania drogą mailową i spodziewać sie odpowiedzi w ciągu 48 godzin od ich przesłania.

Kontakt:

Pani Magdalena Wojtenko
mail: magda.wojtenko@gmail.com
gsm: 665 325 011
skype: Magdalena Wojtenko

Pani Marta Sadowska
mail: msadowska9@gmail.com
gsm: 600 650 344
skype: marta.gdy