Zasady konkursu rekrutacyjnego Grupa Baltie

 1. Organizatorem konkursu Kodowanie to wyzwanie! w grupie Baltie (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem). Kwalifikacje na obóz organizowany w dniach od 12.10.2014r. do 17.10.2014r. we Władysławowie w ramach projektu Kodowanie to wyzwanie! finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – Zadanie Publiczne pn.: Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją) w składzie:
 • Ryszard Szubartowski – Przewodniczący
 • Marta Kwaśnik
 • Witold Gesse
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski,.
 2. Sposób rekrutacji uczestników obozu będzie uwzględniać równy dostęp uczniów ze wszystkich województw z zachowaniem w szczególności zasady równości płci i miejsca zamieszkania (wieś i miasta do 5 000 mieszkańców/ miasta powyżej 5 000 mieszkańców), przy zapewnieniu udziału minimum 25% uczniów ze wsi i miast do 5 000 mieszkańców oraz minimum 40% dziewcząt.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie rozwiązań zadań na wskazany adres mailowy, tj: baltie@talent.edu.pl .
 4. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań określonych w punkcie 7 i przesłaniu rozwiązań na adres: baltie@talent.edu.pl do dnia 02.10.2014r. do godziny 20:00.
 5. Zadania konkursowe przestawiono poniżej:
 • Zasady tworzenia i wykorzystywania scen w programach Baltie,
 • Tablica multimediów i zarządzanie nimi w programie,
 • Rola i wykorzystanie pomocników (podprogramów) w środowisku Baltie,
 • Procedury i możliwości wykorzystania współrzędnych ekranu – obrazu.
 1. Wszelkie pytania dotyczące zadań należy kierować na adres: baltie@talent.edu.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dodawania zadań w trakcie trwania konkursu.
 3. Ranking zostanie opublikowany do dnia 06.10.2014r. na stronie https://talent.edu.pl/.
 4. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 1 dnia roboczego od daty publikacji rankingu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: baltie@talent.edu.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję w ciągu 2 dni. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygać Komisja, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Poprzednia rekrutacja (KodowanieToWyzwanie).

Projekt Kodowanie to wyzwanie realizowany jest w ramach zadania ‘Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom’ i finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.