Konkursy

Wyniki konkursu 14Pomorzanka02!

W związku z aktywnością gimnazjalistów oraz chęcią nagrodzenia większej ilości uczestników Komisja Konkursu  podjęła decyzję o zmianie wysokości nagród – szczegóły poniżej!

Przypominamy, że bonus jest do wykorzystania podczas obozu naukowego 14Pomorzanka02, szczegóły pod adresem: https://talent.edu.pl/2013/11/29/oboz-informatyczny-pomorzanka-02-07-02-2014/

W kwestiach finansowo- organizacyjnych dotyczących obozu kontakt z p. Grzegorzem Urgaczem (grzegorz.urgacz@talent.edu.pl)

Wyniki Konkursu 14Pomorzanka02

Miejsce

Punkty

Imię Nazwisko Bonus

1

3060

Franciszek Budrowski 300

2

2776

Marek Żochowski 200

3

2349

Dawid Herman 150

4

2334

Juliusz Pham 50

5

1890

Robert Laskowski 50

6

1854

Tomasz Nowak 50

7

1797

Michał Niciejewski 50

8

1709

Michał Siennicki 50

9

1473

Grzegorz Boroszko 50

10

1290

Kacper Walentynowicz 50

Konkurs Przedobozowy 14Pomorzanka02

Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu Przedobozowego 14Pomorzanka02 (zwanym dalej: Konkursem) jest INTERTALENT Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al.Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem).
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja (zwana dalej: Komisją) w składzie:
   • Ryszard Szubartowski – Przewodniczący
   • Grzegorz Urgacz
   • Natalia Kur
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, zarejestrowani na stronie zadania.oig.edu.pl i zatwierdzeni przez przedstawiciela szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikacje danych w rankingu i zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 5. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:
   • do 20 lat (rocznik 1994 i młodsi)
   • do 16 lat (rocznik 1998 i młodsi)
 6. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań zamieszczonych pod podanym linkiem:
  Link do konkursu
  (Konkursy ->14Pomorzanka02->zadania). Konkurs trwa od 19.12.2013 godz. 20.00 do 16.01.2014 godz.23.00.
 7. Rankingi z poszczególnych kategorii wiekowych zostaną opublikowane 17.01.2014r. na stronie:
  https://www.talent.edu.pl/konkursy/ oraz http://www.oig.edu.pl.
 8. W każdej grupie wiekowej zostaną przyznane bonusy uprawniające do zniżki do wykorzystania podczas Obozu Informatycznego 14Pomorzanka02 w wysokości: 1 miejsce 200zł; 2 miejsce 100zł; 3-6 miejsce 50zł.
 9. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 1 dnia roboczego od daty publikacji rankingu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: natalia.kur@talent.edu.pl. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 10. Wszystkie kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygać Komisja, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zwiększania liczby zadań w trakcie trwania konkursu.