Rejestracja na obóz informatyczny 23Pomorzanka02

Uczestnik, który zarejestrował się na dany obóz winien dokonać częściowej (zaliczka) lub całkowitej wpłaty na wskazany rachunek. Terminy i wysokości wpłat zaliczki i pełnej kwoty znajdują się na stronie z opisem wyjazdu na obozu. W przypadku nie dokonania całkowitej wpłaty w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników obozu.

 

chcąc wykorzystać BON TURYSTYCZNY należy na obozie mieć kod i zgodnie z planem dnia przyjść go zrealizować

 

  Imię:
  Nazwisko:
  Miejscowość zamieszkania:
  kod pocztowy:
  Ulica i nr:
  Data urodzenia:
  PESEL:
  Szkoła:
  Klasa:
  Telefon uczestnika:
  Telefon opiekuna prawnego:
  Email kontaktowy:
  Preferowany pokój:
  Tytuł obozu:
  Grupa zadaniowa:
  Wypożyczenie laptopa:
  Dojazd autokarem:
  Powrót autokarem*:
  Wolne pole:

  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Talent Al. Zwycięstwa 96/98 , 81-451 Gdynia
  - Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: inspektor@talent.edu.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z pobytem na obozie naukowym.
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, które będą zaangażowane w proces przygotowania, przeprowadzenia oraz raportowania działań związanych realizacją obozu;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 6 lat licząc od końca roku, w którym zakończył się obóz;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest związany z Pana/Pani obecnością na obozie naukowym;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  Obóz Informatyczny 23Pomorzanka02

  Zapraszamy na obóz informatyczny przygotowujący do Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ) i Olimpiady Informatycznej (OI). Zapewniamy przygotowanie na różnych poziomach nauczania. Ciekawe zadania, konkursy, wykłady i omówienia. Obóz przeznaczony także dla dzieci ze szkół podstawowych z nauką podstaw programowania C++. Zajęcia prowadzą laureaci olimpiad i studenci Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką prof. oświaty Ryszarda Szubartowskiego.

  Termin: 05.02 – 10.02.2023

  Władysławowo woj. Pomorskie

  Miasto w północnej Polsce, w województwie pomorskim, największe miasto w powiecie puckim. Położone na Pobrzeżu Gdańskim, nad Morzem Bałtyckim i Zatoką Pucką. Mieści się tutaj port morski oraz 15 kąpielisk nadmorskich. Walory przyrodnicze miasteczka dopełniają piękne okolice, gdzie przybywa się po zdrowie, wypoczynek i naukę.

  GD_LO

  Miejsce pobytu:
  Willa Pomorzanka
  84-120 Władysławowo ul. Szkutników 5
  tel./fax: 58 674 04 10

  www.pomorzanka.com.pl

  Willa Pomorzanka położona jest w centrum Władysławowa z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Do plaży 702 kroki. Oferujemy zakwaterowanie w pokojach 4 osobowych, wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie obiektu znajdują się basen (wewnętrzny), sala Zielona – restauracyjna, sala Wenecka , sala Biesiadna z kominkiem, sale wykładowe – Panorama i Czerwona, taras widokowy (130 m2) z miejscem do grillowania, boisko do koszykówki i siatkówki, miejsce na ognisko, wiata z grillem i sala sportowa (sprzęt do ćwiczeń, stoły do tenisa stołowego, stoły bilardowe, siłownia).

  W RAMACH OBOZU ZAPEWNIAMY

  • całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),
  • zakwaterowanie w pokojach 3-6 osobowych,
  • opiekę wychowawczą i merytoryczną,
  • zadania do rozwiązania (w C,C++, Pascal) na czterech poziomach,
  • konkursy, wykłady, omówienie zadań, konsultacje naukowe,
  • nagrody dla najlepszych uczestników, medale, puchary, bonusy na następne obozy,
  • zajęcia sportowe, turnieje i rekreację (wymagane: strój sportowy),
  • dostęp do sieci lokalnej – sieć bezprzewodowa (komputer przywozimy we własnym zakresie).

   

  Koszt obozu: 1100zł

   

  WAŻNE INFORMACJE

  1. 17.11.2022 – ukazanie się komunikatu na stronie www.talent.edu.pl
  2. Należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną (Rejestracja ) na stronie www.talent.edu.pl
  3. Należy wpłacić zaliczkę 500zł lub całą kwotę do dnia 15.12.2022, a pozostałą część do dnia 20.01.2023 na konto bankowe:
   Stowarzyszenie Talent
   81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98
   Numer konta: 16 1020 1853 0000 9302 0089 4253
   Tytułem:
   23POM02 (+ imię i nazwisko uczestnika)
  4. W przypadku chęci skorzystania z BONU TURYSTYCZNEGO uczestnik w dniu przyjazdu do ośrodka przekazuje właścicielowi kod o wartość 500 zł, pozostała kwotę uczestnik wpłaca na konto Stowarzyszenia Talent
  5. 05.02.2023 – Początek Obozu g.15.00.Wypełnioną i podpisaną kartę i regulamin obozu uczestnik przekazuje wychowawcy przy wejściu do autokaru lub na portierni w ośrodku.
  6. 10.02.2023 – Zakończenie Obozu Informatycznego g. 9.00
  7. uczestnik powinien mieć ze sobą wypełnioną kartę uczestnika obozu oraz regulamin 

  INFORMACJE DODATKOWE

  • Karta Uczestnika Obozu Informatycznego [Pobierz – PDF]
  • Regulamin Obozu [Pobierz – PDF]
  • Kierownik Obozu Informatycznego Grzegorz Urgacz  grzegorz.urgacz@talent.edu.pl
  • Możliwość wypożyczenia komputera przez Stowarzyszenia Talent na czas trwania obozu – 60 złotych.
  • Uczestnik dojeżdża na miejsce obozu na koszt własny lub :
   • Organizujemy transport autokarem na obóz z Gdyni, zbiórka PPNT Experyment Al. Zwycięstwa 96/98 (odjazd 05.02.2023 niedziela, godz. 13:00) i Dworzec PKP Gdynia Główna godz 13:15
   • Autokar powrotny z Władysławowa 10.02.2023r., piątek godz. 11:00.
   • Koszt dojazdu płatne 70 zł na konto Stowarzyszenia Talent z dopiskiem transport (+ imię i nazwisko uczestnika obozu).