Zwrot kosztów dojazdu/powrotu

Informujemy, że w ramach projektu jest przewidziany zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do Władysławowa oraz powrót. Maksymalna kwota zwrotu dla jednej osoby to 120 zł.
Druk do wypełnienia na podstawie, którego dokonamy zwrotu kosztów przejazdu jest dostępny poniżej.
Dokument wypełniamy (można elektronicznie) po powrocie do domu, należy go podpisać oraz dołączyć do niego oryginały biletów.
Komplet należy wysłać pocztą na adres Stowarzyszenia Talent. Adres na www.talent.edu.pl w zakładce kontakt.
Dokumenty należy przesłać do 18 października 2019. Po tym terminie zwrot nie będzie dokonany.
Nie wysyłamy dokumentów mailem. Zgodnie z wytycznymi MEN honorujemy tylko dokumenty papierowe.

 

Oświadczenie