Psycholog

„Istnieje coś rzadszego od talentu – talent do tego, by dostrzec talent” (Elbert Hubbard)

Podczas procesu kształtowania młodych talentów zadania stojące przed psychologiem to czuwanie nad rozwojem emocjonalnym i społecznym, który jest nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania ucznia.

Podczas przeprowadzanych warsztatów uczeń zdolny może poczuć się częścią grupy, czy rozwijać swoje umiejętności liderskie. Uczestnicy ćwiczą umiejętność komunikacji,  plastyczność, giętkość i oryginalność generowanych pomysłów. Wykorzystywane podczas treningów twórczości metody mają na celu przede wszystkim pobudzić młodzież do wykorzystywania na większą skalę z nieszablonowych i nowatorskich rozwiązań, wykraczających poza ramy standardowego myślenia. Dzięki podejmowanym działaniom o charakterze zarówno grupowym jak i indywidualnym kształtowana jest także umiejętność nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem czy cechami własnej osobowości utrudniającymi osiąganie mistrzostwa.

W procesie wspierania rozwoju naszych Talentów wykorzystujemy także nowoczesne technologie jakimi jest m. in. metoda Biofeedback, pozwalająca kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Dzięki treningom uczestnik uczy się panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, osiągać stany skupienia i koncentracji, a tym samym radzić sobie w trudnych warunkach, co zwiększa własną skuteczność, pewność siebie.

W swoich działaniach skupiamy się na indywidualnym podejściu do każdego młodego człowieka. Każdy z podopiecznych  posiada odmienne potrzeby, za pomocą rozmów i spotkań o charakterze konsultacyjnym staramy się odkryć obszary wymagające szczególnej uwagi.

Również Rodzice i Nauczyciele – nasi sojusznicy w dbaniu o prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny mają zapewnione wsparcie merytoryczne. Poprzez konsultacje o charakterze zarówno indywidualnym, jak i warsztaty grupowe, uzmysławiamy specyfikę funkcjonowania ucznia zdolnego, uwrażliwiamy na jego potrzeby oraz m.in. pokazujemy metody lepszej komunikacji.