Deklaracja systemów na II etap XI OIG

Osoby zakwalifikowane do II etapu proszone są o złożenie deklaracji, jaki system operacyjny preferują.
Do wyboru:
– Linux
– Windows
Deklarację należy złożyć w możliwie szybkim czasie (najpóźniej do 13.03.2017r.).
Deklarację na zawody drużynowe składa tylko kapitan.

Przykład deklaracji w przypadku zawodów indywidualnych:
<Imię><Nazwisko> (<login>,<system>)
np. Jan Kowalski (jkowalski, windows)

Przykład deklaracji w przypadku zawodów drużynowych:
<Imię><Nazwisko> (Drużyna:<Nazwa drużyny>,<system>)
np. Jan Kowalski (Drużyna: drużynaX, windows)

Deklarację należy przesłać na adres mailowy Komitetu Okręgowego, w którym zawodnik będzie startował. Lista Okręgów wraz z kontaktami do Przewodniczących KO.