Formularz organizacyjny III etap XI OIG

  Nazwisko:
  Imię:
  Login:
  Email:
  Rodzaj zawodów:
  System na zawody indywidualny:
  System na zawody drużynowe [WYPEŁNIA TYLKO KAPITAN]
  Rozmiar koszulki:
  Nocleg: [Nie dotyczmy uczestników z Gdyni.]
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni (81-451) al. Zwycięstwa 96/98 zawartych w zgłoszeniu do uczestniczenia w projekcie „Programuj i sięgaj gwiazd” finansowego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jestem też świadoma/świadom że w każdej chwili mogę zwrócić się z wniosek o poprawę moich danych.*
  Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie TALENT z siedzibą w Gdyni moich danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych. Jestem też świadoma/świadom że w każdej chwili mogę zwrócić się z wniosek o poprawę moich danych.*