W związku z wydłużającym się procesem ustalania miejsc Komitetów Okręgowych XI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, oficjalne informacje o kwalifikacji do II etapu wraz z przydziałem do poszczególnych okręgów zostaną przesłane na adresy mailowe uczestników do dnia 20.02.2017 r.

Przypominamy, że progi punktowe XI edycji olimpiady wynoszą:

dla zawodów indywidualnych – 309 pkt.

dla zawodów drużynowych – 3 (600) pkt.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy, którzy otrzymali liczbę punktów równą lub większą progom punktowym, mają zapewnione miejsce w II etapie olimpiady.