Konkurs Informatyczny „Bóbr”

Zawody IX edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” odbędą się w Polsce w dniach 12, 13, 14 listopada 2014 roku. W Konkursie mogą wziąć udział:

– uczniowie szkół aapharma.com ponadgimnazjalnych: 12 listopada 2014, godzina 12.00
– uczniowie szkół gimnazjalnych: 13 listopada 2014, godzina 12.00
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: 14 listopada 2014, godzina 10.00
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych: 14 listopada 2014, godzina 12.00

Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz umiejętności programowania, a także popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Zasady konkursu aapharma.com są podobne do inderal for sale zasad konkursu matematycznego „Kangur”. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Ponieważ Konkurs wymaga wcześniejszego przygotowania organizacyjnego, generic lopressor prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, Zasadami organizacji zawodów oraz Warunkami technicznymi i pozostałymi informacjami dostępnymi na stronie http://www.bobr.edu.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego konkursu serdecznie zapraszamy do wspólnego działania na rzecz rozwijania zainteresowań informatycznych wśród dzieci i młodzieży.