Wolontariat

Istotny element misji Stowarzyszenia TALENT stanowi inicjowanie i organizowanie działań woluntarystycznych, rozumianych jako dobrowolne i bezinteresowne zaangażowanie na rzecz dobra innych. 

W sposób szczególny do wolontariatu zachęcamy młodzież, która podejmując różnorakie zadania w ramach działalności Stowarzyszenia, uczy się odpowiedzialności za dobro wspólne i zdobywa pierwsze szlify w służbie społecznej.

Najczęstsze formy aktywności wolontariuszy Stowarzyszenia TALENT to:

  • działania związane z obsługą techniczną sieci komputerowej podczas obozów i zawodów informatycznych;
  • układanie zadań informatycznych;
  • omawianie rozwiązań zadań na forum, dzielenie się wiedzą z rówieśnikami i edukacyjna pomoc koleżeńska;
  • opieka nad osobami niepełnosprawnymi uczestniczącymi w zajęciach i obozach;
  • opieka wychowawcza podczas obozów (studenci);
  • praca dydaktyczna podczas obozów (wykłady) realizowana przez studentów informatyki i matematyki;
  • wsparcie organizacyjne podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów informatycznych (logistyka, infrastruktura techniczna);
  • zaangażowanie o charakterze artystycznym (uświetnianie imprez i gali organizowanych przez Stowarzyszenie);
  • działania dokumentacyjne (materiały zdjęciowe, teksty, materiały filmowe), uwieczniające działania Stowarzyszenia.

Zapraszając młodzież i dorosłych do różnorodnych form pracy społecznej, staramy się być wierni przesłaniu zawartemu w nazwie organizacji czyli uwzględniać wszelką różnorodność TALENTÓW, jakimi każdy z nas został obdarzony.

Jeśli czujesz, że masz coś wartościowego do przekazania innym – przyłącz się do nas realizując ideę Talentariatu. Pracy nie zabraknie i przekonasz się, że warto się zaangażować, aby świat stał się odrobinę lepszy właśnie dzięki Tobie.

Skontaktuj się z nami, by zostać Talentariuszem!

wolontariat@talent.edu.pl