Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna

Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna
www.oig.edu.pl
Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna, to ogólnopolskie zawody informatyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizowane corocznie, nieustannie od 2006 roku. Celem  głównym Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna jest  zainteresowanie  informatyką uczniów szkół gimnazjalnych, poprzez szlachetną rywalizację w rozwiązywaniu ciekawych  i inspirujących  zadań  i  problemów  informatycznych,  z  zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, w oparciu i zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu informatyki w gimnazjum. Młodzież może spróbować swoich sił w zawodach indywidualnych, a także połączyć siły z rówieśnikami w trakcie zawodów drużynowych (drużyny 4-osobowe).

Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna odbywa się w trzech etapach:

Etap I – na szczeblu szkolnym
Etap II – na szczeblu wojewódzkim
Etap III – finał na szczeblu ogólnopolskim

Młodzieżowa Olimpiada Informatyczna realizowana jest w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad  i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.