Rejestracja na obóz informatyczny 24Bukowina07

Uczestnik, który zarejestrował się na dany obóz winien dokonać częściowej (zaliczka) lub całkowitej wpłaty na wskazany rachunek. Terminy i wysokości wpłat zaliczki i pełnej kwoty znajdują się na stronie z opisem wyjazdu na obozu. W przypadku nie dokonania całkowitej wpłaty w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników obozu.

 

  Imię:
  Nazwisko:
  Miejscowość zamieszkania:
  kod pocztowy:
  Ulica i nr:
  Data urodzenia:
  PESEL:
  Szkoła (do tej pory):
  Klasa (ukończona):
  Telefon uczestnika:
  Telefon opiekuna prawnego:
  Email kontaktowy:
  Tytuł obozu:
  Preferowany pokój:
  Grupa zadaniowa:
  Wypożyczenie laptopa:
  Dojazd autokarem:
  Powrót autokarem:
  Rozmiar koszulki:
  Dodatkowe informacje:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO

   

  Odpowiedzi na częste pytania:

  • grupę zadaniową można zmieniać podczas obozu
  • szkołę i klasę trzeba podać tą do której się chodziło do tej pory,
  • jak chcesz podać, to możesz się podzielić tą informacją w dodatkowe informacje