Rejestracja na obóz informatyczny 23Pomorzanka09

Uczestnik, który zarejestrował się na dany obóz winien dokonać częściowej (zaliczka) lub całkowitej wpłaty na wskazany rachunek. Terminy i wysokości wpłat zaliczki i pełnej kwoty znajdują się na stronie z opisem wyjazdu na obozu. W przypadku nie dokonania całkowitej wpłaty w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników obozu.

chcąc wykorzystać BON TURYSTYCZNY należy na obozie mieć kod i zgodnie z planem dnia przyjść go zrealizować

 

koniec rejestracji