Rejestracja na obóz informatyczny 22Pomorzanka03

Uczestnik, który zarejestrował się na dany obóz winien dokonać częściowej (zaliczka) lub całkowitej wpłaty na wskazany rachunek. Terminy i wysokości wpłat zaliczki i pełnej kwoty znajdują się na stronie z opisem wyjazdu na obozu. W przypadku nie dokonania całkowitej wpłaty w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników obozu.

 

chcąc wykorzystać BON TURYSTYCZNY należy na obozie mieć kod i zgodnie z planem dnia przyjść go zrealizować

chcąc wykorzystać BON MAP należy poinformować mailowo na j.rozek@talent.edu.pl [więcej informacji o bonie]

KONIEC;