Rejestracja na obóz informatyczny 22Bukowina08

Uczestnik, który zarejestrował się na dany obóz winien dokonać częściowej (zaliczka) lub całkowitej wpłaty na wskazany rachunek. Terminy i wysokości wpłat zaliczki i pełnej kwoty znajdują się na stronie z opisem wyjazdu na obozu. W przypadku nie dokonania całkowitej wpłaty w wyznaczonym terminie, uczestnik zostanie skreślony z listy uczestników obozu.

 

rejestracja już zamknięta

istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową, w tym celu proszę o informacje na j.rozek@talent.edu.pl

duża szansa ze się uda