Platforma zadaniowa – konkurs przedobozowy

Informujemy, że platformą zadaniową na konkurs konkurs przedobozowy 2019 w ramach projektu Młodzi Programują Sukces jest zadania.moi.edu.pl, ta sama co na RMI 2019.

Przed konkursem należy się zarejestrować na platformie zadaniowej i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ważne by na platformie zadaniowej i w formularzu był podany ten sam login.

Przypominamy, że konkurs odbędzie się 05.09.2019 od 15:00 do 08.09.2019 do 22:00.