Test w ramach Olimpiady Matematycznej Juniorów na obozie we Władysławowie

Informujemy, że osoby chętne do wzięcia udziału w teście w ramach OMJ w czwartek (27.09.2018) będą miały taką możliwość. 
Zainteresowane osoby muszą do dnia 25.09.2018 do godziny 20:00 wysłać maila na adres grzegorz.urgacz@talent.edu.pl wg poniższego schematu i treści. 
Przed wysłaniem maila należy uzyskać zgodę szkolnego koordynatora OMJ na pisanie testu podczas pobytu na obozie. 
 
Temat : imię, nazwisko – test OMJ
Treść wg punktów: 
1. Imię, nazwisko ucznia 
2. Telefon do ucznia
3. Mail ucznia 
4. Pełna nazwa Szkoły i miejscowość w jakiej jest szkoła
5. Imię, nazwisko szkolnego koordynatora OMJ
6. Tel do szkolnego koordynatora OMJ 
7. Mail szkolnego koordynatora OMJ 
 
Inne przekazanie informacji będzie ignorowane.