Formularz rekrutacyjny Stref Programowania – Młodzi Mistrzowie Polskiej Informatyki

  Imię:
  Nazwisko:
  Email:
  Telefon:
  Szkoła, w której będę prowadził/a zajęcia pozalekcyjne:
  Pełna nazwa szkoły:
  Adres szkoły:
  Prosimy opisać sukcesy i osiągnięcia Pani/Pana uczniów w ostatnich trzech edycjach OI/OIG (maks. 500 znaków):*
  Prosimy opisać Pani/Pana doświadczenie w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, w tym dla uczniów wybitnie uzdolnionych (maks. 500 znaków):*
  Prosimy opisać sposób rekrutacji uczniów uzdolnionych, którzy będą brali udział w zajęciach prowadzonych przez Panią/Pana (maks. 500 znaków):*
  Prosimy opisać propozycję działań realizowanych w ramach Pani/Pana współpracy ze szkołą wyższą (maks. 500 znaków):*
  Deklaruję, że w zajęciach prowadzonych w ramach projektu będzie uczestniczyło co najmniej ... uczniów. *:
  logoMEN 1

  Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.