Konferencja Młoda Informatyczna Gdynia 08.12.2016, 11:00-14:00 PPNT Gdynia

  Imię:
  Nazwisko:
  Email:
  Szkoła/Instytucja/Firma:
  Nauczany przedmiot/obszar zainteresowań:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni (81-451) al. Zwycięstwa 96/98 zawartych w zgłoszeniu do uczestniczenia w Konferencji realizowanej w ramach projektu "Młoda Informatyczna Gdynia" w dniu 08.12.2016 finansowanej ze środków Miasta Gdynia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jestem też świadoma/świadom że w każdej chwili mogę zwrócić się z wniosek o poprawę moich danych.*

  Projekt finansowany ze środków Miasta Gdynia w ramach zadania "Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii".