IOI 2012

Świetnym wynikiem Polaków zakończył się start reprezentantów Polski w XXIV Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej 2012.

Złoty medal uzyskał Karol Farbiś. Pozostali polscy reprezentanci, Wojciech Nadara, Wiktor Kuropatwa oraz Bartłomiej Dudek zdobyli srebrne medale.

Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna odbyła się w Sirmione we Włoszech w dniach 23-30 września 2012 roku. W olimpiadzie wzięło udział 310 zawodników z 80 krajów.

Więcej informacji o XXIV IOI

Rusza VII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

 

Zawody drużynowe
I etap – 1/10/2012  i 14/12/2012 – dwie rundy konkursowe polegające na drużynowym rozwiązywaniu zadań i przekazywaniu rozwiązań przez platformę;
II etap – 23/3/2013 – zawody na szczeblu wojewódzkim;
III etap – 24-26/5/2013 – zawody na szczeblu ogólnopolskim realizowane w Gdyni.

Zawody indywidualne
I etap – 18/11/2012-7/1/2013 (samodzielne rozwiązywanie zadań i przekazywanie rozwiązań przez platformę), 21/11/2012 (test wiedzy realizowany w szkołach);
II etap – 23/3/2013 – zawody na szczeblu wojewódzkim;
III etap 24-26/5/2013 – zawody na szczeblu ogólnopolskim realizowane w Gdyni.

 

Rozpoczynamy rejestrację placówek  do VII edycji Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów!

Zapraszamy wszystkie szkoły i pozaszkolne placówki edukacyjne do rejestrowania się na platformie edukacyjnej Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Rejestracja placówki jest koniecznym warunkiem udziału uczniów w olimpiadzie.

Jak wziąć udział w olimpiadzie?

Rejestracja szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego . Na jego podstawie nauczyciel lub inna osoba wyznaczona przez dyrekcję otrzyma konto na platformie. Następnie rejestrują się uczniowie, mają też możliwość założenia drużyn. Nauczyciel potwierdza zgodność ich danych osobowych. Rejestracja będzie możliwa od dnia 12.09.2012 r.

Szkoły dotychczas niezarejestrowane
•    przesyłają podpisany formularz rejestracyjny  na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60.

Szkoły zarejestrowane w roku szkolnym 2011/2012
•    jeśli głoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane nie uległy zmianie – nauczyciel musi zalogować się na swoje konto na platformie i dokonać potwierdzenia zgodności danych. Następnie szkoła otrzyma wiadomość e-mail na adres podany przy rejestracji w roku szkolnym 2011/2012, wiadomość ta będzie zawierała link umożliwiający potwierdzenie zgodności danych. Bez dokonania obu potwierdzeń zgodności danych do dnia 28.09.2012 r., szkoła nie będzie aktywna na platformie.

•    jeśli zgłoszone w roku szkolnym 2011/2012 dane uległy zmianie (np. zmienił się nauczyciel) – należy przesłać zaktualizowany i podpisany formularz rejestracyjny na adres biura Olimpiady (al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia). Celem przyspieszenia procesu rejestracji możliwe jest wcześniejsze przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres oig@talent.edu.pl lub faxem na numer 58 698 21 60.

 

Już 1 października w godzinach 8:00-10:15 odbędzie się pierwsza runda konkursu szkolnego realizowanego w ramach zawodów drużynowych, odbywająca się online, na platformie olimpiady (https://zadania.oig.edu.pl).
Zawody indywidualne rozpoczynają się 18 listopada, wtedy to na platformie zamieszczone zostaną zadania do samodzielnego rozwiązania. W ramach zawodów indywidualnych 21 listopada w szkołach odbędzie się również test wiedzy z zakresu informatyki.

W zakładce http://oig.edu.pl/olimpiada/ znajdą Państwo materiały informacyjno-promocyjne do samodzielnego wydruku.

Więcej informacji na stronie www.oig.edu.pl Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Obóz Informatyczny dla utalentowanej Polonii ukraińskiej

W dniach 30 lipca – 7 sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie Talent z Gdyni zorganizowało obóz informatyczny dla utalentowanej Polonii ukraińskiej, realizowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, Organizacja pobytów edukacyjno-wypoczynkowych. W obozie wzięła udział młodzież z Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej w Łucku.

 

Współcześnie rozwijający się świat stawia na nowe technologie. To właśnie informatyka stała się jedną z najważniejszych i najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Niestety nie wszystkie szkoły w Europie są w stanie stworzyć optymalne warunki do jej nauczania, a w wielu miejscach wciąż traktuje się ją drugorzędnie. Aby umożliwić młodzieży zdobycie wiedzy z zakresu informatyki, organizowane są obozy naukowo-treningowe. W tym roku po raz pierwszy do udziału w obozie udało się zaprosić Polonię z Ukrainy. Dwudziestoosobowa grupa młodzieży spędziła w Piwnicznej Zdroju niespełna dwa tygodnie, ucząc się, rozwijając zainteresowania, poszerzając kompetencje interpersonalne, a także integrując się z rówieśnikami z Polski – laureatami i finalistami VI Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów, którzy w tym samym czasie przebywali na olimpijskim obozie informatycznym.

 

Obóz naukowy jako nowoczesne narzędzie edukacyjne

 

Obozom informatycznym organizowanym przez Stowarzyszenie Talent przyświeca cel tworzenia optymalnych warunków niezbędnych do integralnego rozwoju młodych, zdolnych jednostek. W praktyce oznacza to, iż uczestnicy obozów aktywnie uczestniczą w zajęciach służących ich rozwojowi naukowemu, a także fizycznemu, indywidualnemu i społecznemu. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra, a plan dostosowany jest do potrzeb uczestników.

 

Wieloletnie doświadczenia Stowarzyszenia Talent w organizacji obozów informatycznych, wskazują iż ta forma edukacji, cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży i stanowi dla nich ciekawe uzupełnienie zajęć szkolnych.

W obozach naukowo-treningowych najbardziej podoba mi się to, że stanowią ciekawszą i bardziej praktyczną wersję zajęć w szkole – mówi Oliwer, gimnazjalista, uczestnik obozów – W czasie tych wyjazdów  nie uczy nas jedna osoba, stojąca przy tablicy i przekazująca informacje, które przepisujemy do zeszytu. Zajęcia wymagają kreatywności, to my musimy  działać i próbować znaleźć rozwiązanie, dzięki temu uczymy się o wiele więcej.

 

Nauczanie młodzieży utalentowanej wymaga użycia nowatorskich metod , umożliwiających rozbudzenie i rozwinięcie drzemiącego w nich potencjału. Dzieci zdolne powinny być kształcone w sposób twórczy, który koncentruje się na już posiadanych przez nie możliwościach poznawczych. Istotne jest, by stymulować je do dalszego eksplorowania i sprawdzania rzeczywistości. Zachowanie odpowiednich proporcji między nauką, a czasem poświęconym innym kierunkom rozwoju, sprzyja tworzeniu przyjaznego środowiska dla młodzieży twórczej. Ważny jest także kontakt z rówieśnikami, którzy mają podobne zainteresowania.

Bardzo lubię jeździć na obozy. Nie tylko ze względu na to, że bardzo dużo się tam uczę, ale także dlatego, iż biorę udział w zajęciach sportowych, wycieczkach – mówi Zosia, wielokrotna uczestniczka obozów – Mamy wiele możliwości rozwoju, poznajemy się bliżej i spędzamy ze sobą czas aktywnie.

 

Polonia ukraińska w Polsce – przebieg obozu informatycznego

 

Sukcesy polskich uczniów i prężny rozwój informatyki w naszym kraju zaowocowały pomysłem organizatorów na realizację obozu dla młodzieży zamieszkałej poza granicami Polski, uczącej się w polskich szkołach, wykazujących zainteresowanie naukami ścisłymi, aktywnie poszukujących możliwości rozwoju w tym kierunku.

Celem projektu jest rozpoczęcie procesu integracji i współpracy Polonii z Ukrainy z młodzieżą polską, zainteresowaną edukacją w zakresie informatyki i matematyki – mówi Grzegorz Urgacz, organizator obozu – Obóz naukowy jest świetną okazją do takich działań. Intensywnie spędzany czas pozwoli nam lepiej poznać swoje potrzeby, cele i metody pracy.

 

Program obozu informatycznego dla Polonii ukraińskiej obejmował część dydaktyczną poświęconą matematyce i informatyce, prowadzoną przez doświadczoną kadrę nauczycielską i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach, a także w zajęciach praktycznych realizowanych w pracowniach komputerowych. Młodzież zmierzyła się z ciekawymi zadaniami algorytmicznymi, nawiązującymi do relacji polsko-ukraińskich, aspektów międzykulturowości, a także historii naszego kraju. Poznając ich treść, zyskiwała więc istotną wiedzą dotyczącą Polski, a przy okazji ćwiczyła umiejętność posługiwania się językiem polskim. W ramach zajęć praktycznych realizowano też konkursy informatyczne – indywidualne i drużynowe. Dzięki nim przedstawiciele utalentowanej Polonii poszerzali swe kompetencje interpersonalne. Poprzez zmienny dobór składów drużyn młodzież miała okazję zintegrować się, a także poznać się lepiej od strony naukowej. Wspólnie rozwiązywali problemy, generowali pomysły, dzielili się swoją wiedzą. W wyniku tych zajęć następowało kształtowanie postaw liderskich, umiejętności przywódczych. Duży nacisk położono na tak obecnie istotną naukę pracy w zintegrowanym zespole – mówi Natalia Kur, psycholog.

 

Dla przedstawicieli Polonii ukraińskiej udział w obozie był również okazją do aktywnego poznania historii, tradycji i kultury Polski, poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczo-historycznych. Uczestnicy wzięli udział między innymi w wycieczce szlakiem narodów dawnej Rzeczpospolitej. Przeprowadzono również serię lekcji języka polskiego, służących przełamaniu barier i zwiększeniu efektywności komunikacji.

Program obozu dopełniły zajęcia umożliwiające rozwój indywidualny utalentowanych uczestników. Psycholog zrealizował serię dyskusji i zajęć z elementami treningu twórczości.

 

Uczniowie otrzymali możliwość rozwoju swoich umiejętności w programowaniu i matematyce, a poprzez zajęcia drużynowe – okazję do zapoznania się z polskimi rówieśnikami nie tylko podczas wycieczek czy innych zajęć rekreacyjnych. Trudno mi ocenić, które zajęcia były najważniejsze. Uważam, że tylko połączenie różnych typów zajęć edukacyjnych i pozanaukowych dało tak pozytywne skutki pobytu w Polsce. Dzięki tej kombinacji moi podopieczni wznieśli się na kolejny poziom wiedzy  – mówi Natalia Ciołyk, opiekun Polonii ukraińskiej.

 

Plany na przyszłość

 

Uczestnicy i organizatorzy planują kontynuować współpracę. Zapewniają, że projekt nie był tylko jednorazowym przedsięwzięciem, ale początkiem stałych działań zmierzających do wytworzenia trwałej relacji. Zdobyte doświadczenia mają stać się bazą do dalszej realizacji założonych w projekcie celów.

 

Współpraca będzie rozwijać się na gruncie naukowym dzięki wykorzystaniu przez Polonię z Ukrainy internetowej platformy edukacyjnej zadania.oig.edu.pl, służącej do rozwiązywania zadań z informatyki, a także matematyki i fizyki. Dzięki temu narzędziu młodzież i ich nauczyciele zyskają możliwość kontynuowania nauki w trakcie roku szkolnego. W przyszłym roku może uda się znowu zaprosić Polonię na obóz informatyczny.

Chciałbym w przyszłym roku znowu przyjechać na taki obóz, bo bardzo zachwyciłem się informatyką. W szkole na Ukrainie nie mam takich lekcji informatyki, będę więc z niecierpliwością czekać na następne wakacje w Polsce – mówi Bogdan, który przyjechał na obóz z Łucka.

 

Uczestnicy obozu chcieliby również kontynuować nawiązane znajomości. Czas spędzony na wspólnej nauce i rekreacji, a także możliwość wspólnego rozwijania zainteresowań, przyczyniły się do stworzenia relacji między nimi.

Poznałam koleżankę z Ukrainy, która była bardzo zainteresowana informatyką, bardzo chłonęła wiedzę i spędzałyśmy razem czas nawet po zajęciach, wymieniając się informacjami i ciekawostkami  – mówi Marysia, uczestniczka obozu olimpijskiego –  Chciałabym spotkać się z nią ponownie i mam nadzieję, że będzie to możliwe na kolejnym obozie informatycznym.