Deklaracja systemu na III etap XII MOI

Osoby zakwalifikowane do III etapu proszeni są o złożenie deklaracji, jaki system operacyjny preferują na finale. Do wyboru:
– Linux
– Windows
Deklarację należy złożyć w możliwie szybki czasie. Deklarację na zawody drużynowe składa tylko kapitan.

Nazwisko:
Imię:
Email:
Zawody indywidualne:
Zawody drużynowe: - Wypełnia tylko kapitan drużyny.