Programowanie na start!

 
Chcesz zacząć swoją przygodę z informatyką i programowaniem?
Weź udział w projekcie „Programowanie na start!” finansowanym ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”.
Zajęcia odbywać się będą w 25 szkołach w całej Polsce.

Dołącz do ludzi, dla których informatyka to pasja, radość i twórcze wyzwanie.

 

Sobotnie warsztaty z podstaw informatyki i programowania realizowane w ramach projektu „Programowanie na start!” finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji będą się odbywać w godzinach 9:00 –12:00 w następujących terminach:
  • październik: 26
  • listopad: 9, 16, 23, 30
  • grudzień: 7, 14

Skorzystaj też z konsultacji on-line i materiałów pomocniczych.

Wkręć się w programowanie!

Ty też to polubisz!

Uczestników projektu „Programowanie na start!”, finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zapraszamy do udziału w konkursie Talenciki Programują.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu Talenciki Programują (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem).

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja (zwana dalej: Komisją) w składzie:

  • Ryszard Szubartowski – Przewodniczący
  • Marta Kwaśnik

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, zarejestrowani na stronie zadania.oig.edu.pl i zatwierdzeni przez przedstawiciela szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w rankingu i zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu.

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w rankingu i zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu.

6. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań zamieszczonych w Konkursy/ Talenciki 2013/2014 i przesłaniu rozwiązań poprzez stronę Konkursy/Talenciki 2013/2014 na platformie zadania.oig.edu.pl do 15.12.2013 r. do godz. 22:00.

7.Organizator zastrzega sobie prawo dodania zadań w trakcie trwania konkursu.

8. Rankingi w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną opublikowane do 20.12.2013 na stronie http://talent.edu.pl/ oraz zadania.oig.edu.pl.

9. Na podstawie wyników uzyskanych w rankingu, przyznane zostaną nagrody.

10. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 2 dni roboczych od daty publikacji rankingu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: mkwasnik@talent.edu.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję w ciągu 3 dni. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygać Komisja, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.