Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
www.oig.edu.pl
Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów to ogólnopolskie zawody informatyczne dla uczniów szkół gimnazjalnych, organizowane corocznie, nieustannie od 2006 roku. Celem  głównym Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów jest  zainteresowanie  informatyką uczniów szkół gimnazjalnych, poprzez szlachetną rywalizację w rozwiązywaniu ciekawych  i inspirujących  zadań  i  problemów  informatycznych,  z  zastosowaniem podejścia algorytmicznego i podejmowania decyzji z wykorzystaniem komputera, w oparciu i zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego przedmiotu informatyki w gimnazjum. Młodzież może spróbować swoich sił w zawodach indywidualnych, a także połączyć siły z rówieśnikami w trakcie zawodów drużynowych (drużyny 4-osobowe).

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów odbywa się w trzech etapach:

Etap I – na szczeblu szkolnym
Etap II – na szczeblu wojewódzkim
Etap III – finał na szczeblu ogólnopolskim

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów realizowana jest w ramach zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad  i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.