Konkursy

Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu przedobozowego 15Zakopane07 (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem).
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja w składzie:
   • Ryszard Szubartowski – Przewodniczący
   • Grzegorz Urgacz
   • Bartosz Łukasiewicz
   • Stanisław Barzowski
   • Juliusz Pham
   • Kacper Walentynowicz
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych z całej Polski, zarejestrowani na stronie sio.barzowski.com.
 4. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych:
   • rocznik 1999 i młodsi
   • rocznik 2000 i młodsi
 5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań zamieszczonych pod podanym linkiem: Link do konkursu.
 6. Konkurs trwa od 11.06.2015 do 01.07.2015 i składa się z trzech rund.
   • I runda – 11-17.06.2015
   • II runda – 18-24.06.2015
   • III runda – 25.06-01.07.2015
 7. Za rozwiązanie każdego z zadań konkursowych można uzyskać max. 100 punktów.
  Ponadto, startujący otrzymuje premię za udział w finale IX Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów zawodów indywidualnych:
  – laureaci I i II stopnia biorą udział po zarejestrowaniu się na stronie: https://zadania.oig.edu.pl/OIG/camps
  – laureaci III i IV stopnia otrzymują premię w wysokości 500 pkt.
  – finaliści otrzymują premię w wysokości 300 pkt.
 8. Rankingi z poszczególnych kategorii wiekowych zostaną opublikowane 03.07.2015r. na stronie: www.talent.edu.pl.
 9. Na podstawie wyników rankingu w każdej grupie wiekowej zostanie przyznane:
  – 5 miejsc dla rocznika 1999 i młodszych finansowanych w pełni przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji projektu Ogólnopolska Akademia Programowania,
  – 15 miejsc dla rocznika 2000 i młodszych finansowanych w pełni przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach realizacji projektu Ogólnopolska Akademia Programowania,
  – 5 miejsc zostanie dofinansowanych przez Stowarzyszenie Talent w wysokości 400 PLN,
  – oraz każdy uczestnik konkursu będący uczestnikiem obozu otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 PLN przyznane przez Stowarzyszenie Talent.
 10. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 1 dnia roboczego od daty publikacji rankingu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: sbarzowski@talent.edu.pl. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 11. Wszystkie kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygać Komisja, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zwiększania liczby zadań w trakcie trwania konkursu.