Programowanie na start!

Uczestników projektu “Programowanie na start!”, finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zapraszamy do udziału w konkursie Talenciki Programują.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu Talenciki Programują (zwanym dalej: Konkursem) jest Stowarzyszenie Talent z siedzibą w Gdyni, al. Zwycięstwa 96/98 (zwanym dalej: Organizatorem).

2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja (zwana dalej: Komisją) w składzie:

  • Ryszard Szubartowski – Przewodniczący
  • Marta Kwaśnik

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, zarejestrowani na stronie zadania.oig.edu.pl i zatwierdzeni przez przedstawiciela szkoły lub pozaszkolnej placówki edukacyjnej.

4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w rankingu i zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu.

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację danych osobowych w rankingu i zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Konkursu.

6. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań zamieszczonych w Konkursy/ Talenciki 2013/2014 i przesłaniu rozwiązań poprzez stronę Konkursy/Talenciki 2013/2014 na platformie zadania.oig.edu.pl do 15.12.2013 r. do godz. 22:00.

7.Organizator zastrzega sobie prawo dodania zadań w trakcie trwania konkursu.

8. Rankingi w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną opublikowane do 20.12.2013 na stronie http://talent.edu.pl/ oraz zadania.oig.edu.pl.

9. Na podstawie wyników uzyskanych w rankingu, przyznane zostaną nagrody.

10. Reklamacje należy zgłaszać w ciągu 2 dni roboczych od daty publikacji rankingu w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: mkwasnik@talent.edu.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję w ciągu 3 dni. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

11. Wszelkie kwestie nieokreślone w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygać Komisja, której decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.